Мій сайт

Головна » 2016 » Январь » 20 » Завдання з української мови на період карантину
10:42
Завдання з української мови на період карантину

Завдання з української мови та літератури для 5 класу

Мова

Тема. Вимова звуків, що позначаються буквами Г і Ґ. Знаки письма. Алфавіт.

Завдання: повторити § 38, 40, 41, опрацювати § 42, 44. Виконати вправу 276 (усно), вправу 284 (усно), вивчити алфавіт.          

 

Література

Тема. Літописні оповіді: «Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам».

Завдання: прочитати літописні оповіді с.161 – 164, вміти їх переказувати, скласти усно  план до кожного твору.

 

 

Завдання з української мови та літератури для 7 класу

Мова

Тема. Розряди прислівників за значенням. Ступені порівняння прислівників.

Завдання: вивчити правила за новим підручником (електронний варіант) – §39, 40. Виконати вправу 263, 264, 270  (усно).

 

Найчастіше прислівники виконують у реченні роль обставини. Вони вказують на спосіб дії, міру і ступінь, місце, час, причину і мету дії.

Вправа 263. Перепишіть речення, підкресліть прислівники як члени речення й визначте, на які запитання вони відповідають.

1. Не треба ховати красу десь глибоко-глибоко у картині (М.Вінграновський). 2. Я й сьогодні з особливим хвилюванням навідуюсь сюди (Б.Антоненко-Давидович). 3. Росинка щодуху мчала навпростець (В.Врублевська). 4. А від Тетянки гриби чомусь ховаються (В.Чухліб). 5. І вчора, і сьогодні надворі холодно і сиро (І.Цюпа). 6. Чому ти часто нехтуєш своїм обов’язком? (В.Врублевська). 7. І було тепер зовсім не лячно, а легко і радісно (В.Врублевська).

 

Вправа 264. Розгляньте схему групування за значенням прислівників, які виконують у реченні роль обставини, усно доповніть кожну групу двома-трьома своїми прикладами.

Прислівники способу дії Як? Так, добре, зручно, зрозуміло.

Яким способом? Верхи, гуртом, пішки, поодинці, по-сусідськи.

Прислівники міри і ступеня Скільки? Багато, дуже, мало, чимало, двічі.

Наскільки? Надвоє, натроє.

Якою мірою? Удвічі, втричі.

Прислівники місця Де? Всюди, внизу, там.

Куди? Догори, додолу, сюди.

Звідки? Звідси, звідти, здалеку.

Прислівники причини Чому? Тому, зопалу.

Через що? З якої причини? Спересердя, зозла.

Прислівники часу Коли? Вчора, давно, завжди.

Відколи? Віддавна, здавна.

Доки? Довіку, досі, доти.

Прислівники мети Навіщо? Нащо, навіщо.

Для чого? З якою метою? Навмисне, наперекір.

 

 

Прислівники на -о, -е, що мають спільні корені з якісними прикметниками, утворюють вищий і найвищий ступені порівняння. Наприклад: молодо – молодше – наймолодше, гаряче – гарячіше – найгарячіше, добре – краще (ліпше) – найкраще (найліпше).

Форма вищого ступеня твориться від прислівників на -о, -е за допомогою суфіксів -ше, -іше. При творенні вищого ступеня за допомогою суфікса -ше кінцеві -ко, -еко, -око неступеневого прислівника зникають. Наприклад: рідко – рідше, широко – ширше; світло – світліше, струнко – стрункіше; рішуче – рішучіше.

Інколи вищий ступінь прислівників, що походять з відповідних прикметників, твориться від іншої основи. Наприклад: багато – більше, гарно – краще, мало – менше, погано – гірше.

Складена форма вищого ступеня твориться також додаванням до звичайної форми прислівника допоміжних слів більш або менш. Наприклад: більш вдало, менш виправдано.

Сполучення слів значно, (на)багато, куди, ще, трохи та прислівників у формі вищого ступеня типу значно вище, (на)багато зручніше, куди голосніше, ще глибше, трохи міцніше окремого ступеня не творять, а тільки підсилюють вищий ступінь.

Найвищий ступінь порівняння прислівників твориться додаванням до форми вищого ступеня префікса най-, а також слів більш, найбільш, менш, найменш до звичайної форми прислівника. Порівн.: акуратніше – найакуратніше; більше – найбільше; більш акуратно – найбільш акуратно; менш акуратно – найменш акуратно.

Додавання до найвищого ступеня префіксів як-, що- не творить нового ступеня, а лише підкреслює і підсилює найвищу міру вияву ознаки. Наприклад: 1. Тепер важливо якнайдоцільніше вкласти ці кошти у виробництво (Газета). 2. Для нас тепер щонайважливіше – вибороти першість за успішністю, щоб поїхати до Канева (Газета).

 

Вибірково-розподільний диктант (вправа 270). Прочитайте речення, знайдіть у них прислівники і випишіть їх, поділивши на дві групи: до першої випишіть ті, від яких творяться ступені порівняння, а до другої – усі інші.

1. Допоки ми народом є, то доти наш дух міцний, мов пам’яті граніт (В.Колодій). 2. Я не вертав, я йшов собі помалу, бо щось так владно кликало мене... (В.Симоненко). 3. Йому йшло тепер усе наперекір... (О.Кобилянська). 4. Читачу, чи не буває тобі нудно часом? Тоді розгорни сторінку поеми життя і пошукай той розділ, де змальована людина, схожа на тебе... (Ірина Вільде). 5. І куди не йду, куди не прагну – смерк сосновий меркне угорі (В.Стус). 6. Спадає вечір сторожко, помалу, ворушить зорі в темряві криниць (Л.Костенко). 7. Лихо так зненацька підкралось і так несподівано впало, що ніхто не наважився думати, чим запобігти (М.Коцюбинський). 8. Довкола пахло свіжістю землі (С.Будний). 9. Вже вночі пізненько вони прийшли додому (І.Нечуй-Левицький). 10. Як важко перші кроки йти! (А.Малишко).

 

 

Література

Тема. Позакласне читання. Стороженко Олекса. «Закоханий чорт», «Голка», «Вуси».

Богдан Лепкий. «Мишка (Казка для дітей, для малих і великих)». Актуальні морально-етичні питання, проблема збереження цінностей. Трагічна і комічна ситуації, їх роль у розкритті головної думки, моралі.

 

Завдання: відшукати в Інтернет ресурсах твори Олекси Стороженка для позакласного читання, прочитати їх; прочитати твір Богдана Лепкого «Мишка (Казка для дітей, для малих і великих)», вміти його переказувати.

 

 

Завдання з української мови та літератури для 10 класу

Мова

Тема. Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів. Фразеологія художнього мовлення, наукова, публіцистична, офіційно-ділова. Фразеологізми з професійної мови, мовні кліше, штампи, складні найменування. Стилістика і культура мовлення. Уживання фразеології у різних стилях. Стилiстичні засоби фразеологiчних одиниць у творах видатних письменників. Фразеологічні словники і довідники.

Завдання: вивчити правила з § 43 та с.237 – 238. Виконати вправу 524, 532, 537 (усно); виконати тести с.240 – 241, а також тести за О.Аврааменком з теми «Фразеологія» с.41 – 45.

 

Література

Тема. Лірико-психологічна новела М.Коцюбинського «Intermezzo» з жанровими ознаками «поезії в прозі» як невеличкий імпресіоністичний шедевр. Автобіографічна основа твору. ТЛ: імпресіонізм, психологічна новела. Повість «Тіні забутих предків». Особливості стилю прози М.Коцюбинського, її новаторство, місце в українській і світовій літературах. Вшанування пам’яті письменника.

Завдання: прочитати новелу М.Коцюбинського «Intermezzo», зробити ідейно-художній аналіз; законспектувати за критикою с.205 – 209. Прочитати повість «Тіні забутих предків», виписати цитати до образів. Дати усну відповідь на питання с.219 – 220. Виконати тести с.221 – 222, а також тести за О.Аврааменком з теми «Михайло Коцюбинський» с.434 – 442.

 

Завдання з української мови та літератури для 11 класу

Мова

Тема. Пунктограми у складному реченні (складносурядному, складнопідрядному, безсполучниковому, складному з різними видами звязку). Пунктограми при прямій мові, цитуванні, у зв’язному тексті. РМ Особливості складання повідомлення на електронному носії (електронна пошта).

Завдання: повторити правила постановки розділових знаків у складному реченні та при прямій мові, цитуванні. Виконати тести за О.Аврааменком с.219 – 246. Пройти онлайн тестування завдань ЗНО за 2013 рік, результат скинути на електронну адресу tanianonna@mail.ru у вигляді електронного листа, з дотриманням вимог листування.

 

Література

Тема. Повість «Зачарованої Десни» (історія написання , її автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті. «Щоденник» О.Довженка – важливий історико-літературний документ епохи.

Іван Багряний (Лозов’ягін). Життєвий і творчий шлях письменника. Огляд поетичної та прозової спадщини митця. «Сад Гетсиманський» – «справжня енциклопедія радянської політичної в’язниці» (Ю.Шерех). Зображення в романі трагічних картин життя народу в умовах командно-адміністративної системи та невиправданих репресій на прикладі сім’ї Чумаків. Образ Андрія Чумака як людини високоморальних якостей і стійких ідейних переконань. «Тигролови» як зразок пригодницького роману (узагальнююче повторення).

Завдання: прочитати повість «Зачарована Десна», зробити ідейно-художній аналіз та характеристику образів; законспектувати за критикою с.227 – 230. Прочитати уривки із «Щоденника». Дати усну відповідь на питання с.230. Виконати тести с.231, а також тести за О.Аврааменком з теми «Олександр Довженко» с.510 – 515. Законспектувати біографію Івана Багряного (Лозов’ягіна), прочитати оглядово романи «Сад Гетсиманський» та «Тигролови» (знати зміст – твір на ЗНО), законспектувати за критикою с.195 – 201. Дати усну відповідь на питання с.201. Виконати тести за О.Аврааменком з теми «Іван Багряний» с.544 – 548.

 

 

 

 

Категорія: Оголошення | Переглядів: 257 | Додав: Adik | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Вторник, 20.03.2018, 09:00
Вітаю Вас Гість

Категорії розділу

Оголошення [91]

Пошук

Статистика