Мій сайт

Cтатут_3 частина

органами, уповноваженими Засновником або Представником Засновника.

 

9.7. Податкові та інші державні органи, на які законодавчими актами України покладена перевірка окремих сторін діяльності Установи, можуть здійснювати такі перевірки в межах своєї компетенції.

 

9.8. Усі види перевірок та ревізій не повинні порушувати нормальну роботу Установи. Результати цих перевірок повинні надаватися Установі та Засновнику або представнику Засновника.

 

10.Фінансово-господарська діяльність

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність Установи здійснюється на основі його кошторису.

 

10.2. Джерелами формування кошторису є:

10.2.1.Кошти міського бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів освіти.

10.2.2. Кошти юридичних і фізичних осіб, благодійні внески, які надходять на власні рахунки Установи в банківські установи та використовуються згідно з чинним законодавством.

10.2.3. Кошти, отримані за надання платних послуг.

10.2.4.Добровільні грошові внески і пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, фізичних і юридичних осіб.

10.2.5.Інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

 

10.3. При Установі можуть створюватися благодійні та громадські організації.

 

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в Установі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується Установа. Бухгалтерський облік за рішенням Засновника здійснюється самостійно або через централізовану бухгалтерію Управління.

 

10.5. Звітність про діяльність Установи встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

11. Міжнародне співробітництво

 

11.1. Установа відповідно до чинного законодавства має право укладати договори й угоди про співробітництво. Встановлювати прямі зв’язки з комплексами, науковими установами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

 

11.2.Установа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до чинного законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

 

11.3.Участь Установи у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 

 

12. Зміни та доповнення до Статуту Установи

 

12.1. Зміни та доповнення до Статуту Установи затверджуються Засновником і підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

 

13. Припинення діяльності Установи

 

13.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Установи здійснюється згідно з чинним законодавством.

 

13.2. При реорганізації Установи працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їхніх прав і інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 

13.3. Ліквідація Установи здійснюється відповідно до чинного законодавства, суду, господарського суду.

 

13.4. Ліквідація Установи здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, судом, господарським судом. Порядок і термін проведення ліквідації, а також терміни для заяви претензій кредиторів визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію та призначив ліквідаційну комісію.

 

13.5. Майно та грошові кошти Установи, що залишилися після проведення ліквідаційних заходів, передаються Засновнику.

 

13.6.Ліквідація Установи завершується, а Установа припиняє діяльність з моменту виключення її з державного реєстру.

 

 

 

Чернівецький міський голова О.Каспрук

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено

Директор Чернівецької

гімназії № 6імені Олександра

Доброго (Alexandru cel Bun)

Чернівецької міської ради

_________ І.Ігнат

 

 

 

Погоджено

Начальник управління освіти Чернівецької міської ради

____________ С.Мартинюк

 

 

Погоджено

Начальник юридичного

управління Чернівецької

міської ради

__________ О.Шиба

Погоджено

Директор департаменту економіки Чернівецької міської ради

_________ Я.Городенський

 

Четверг, 30.06.2022, 00:22
Вітаю Вас Guest

Категорії розділу

Оголошення [92]

Пошук

Статистика


Free website builderuCoz