Мій сайт

Заява_Опис

 

У К Р А Ї Н А

Чернівецька міська рада

У п р а в л і н н я о с в і т и

Чернівецька гімназія № 6 імені Олександра Доброго (Alexandru cel Bun)

 

       
   
 
 

 

 

E-mail:cvgym-6@meta.ua.Код ЄДРПОУ № 35583027

 

 

«______» _____________ 2018 №______ Голові Чернівецької обласної

державної адміністрації

Фищуку О.Г.

 

 

 

З А Я В А

про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності
у сфері загальної середньої освіти

 

              Прошу провести ліцензування та видати ліцензію на провадження освітньої

діяльності у сфері загальної середньої освіти (здобуття повної загальної середньої

освіти)  з ліцензованим обсягом 265 осіб без проходження процедури ліцензування

відповідно до підпункту 6 пункту 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення»

Закону України від 05 вересня 2017 року №2145-VІІІ «Про освіту».

            Здобувач ліцензії – Чернівецька гімназія № 6 імені Олександра Доброго

(Alexandru cel Bun) Чернівецької міської ради.

Керівник – директор Ігнат Іван Аврелович.

Ідентифікаційний код – 35583027.

Організаційно-правова форма – комунальний заклад.

Форма власності – комунальна.

Орган управління – управління освіти Чернівецької міської ради.

Місцезнаходження 58000, м. Чернівці, вул. А.Шептицького 19

Місце провадження освітньої діяльності 58000, м. Чернівці, вул. А.Шептицького 19

Телефон (0372)523569, телефакс (0372),523569 адреса електронної пошти cvgym-6@meta.ua

Поточний рахунок Централізована бухгалтерія управління освіти Чернівецької міської ради

З порядком проведення ліцензування та Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти ознайомлений і зобов’язуюся їх виконувати.

Відомості, зазначені в документах, поданих для проведення ліцензування, є достовірними.

Бажаний спосіб одержання документів особисто.

 

Директор ____________ І.А. Ігнат

(підпис) М.П.

 

ОПИС
документів, що подаються закладом освіти для отримання ліцензії на провадження

освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти або
розширення провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

(крім збільшення ліцензованого обсягу)

 

Найменування закладу освітиЧернівецька гімназія № 6 імені Олександра

Доброго (Alexandru cel Bun) Чернівецької міської ради.

 

Вид освітньої діяльності рівень загальної середньої освіти.

 

Найменування документа

Відмітка про наявність документа

  1.  

Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності

Так

  1.  

Копії установчих документів закладу освіти — юридичної особи

Так

  1.  

Копії документів, що засвідчують право власності чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк не менше трьох років

Так

  1.  

Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці

 

  1.  

Копія затвердженого та погодженого в установленому порядку робочого навчального плану

Так

  1.  

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання Базового компонента дошкільної освіти

Так

  1.  

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання Базового компонента дошкільної освіти

 

  1.  

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання Базового компонента дошкільної освіти

 

  1.  

Копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документа про вищу педагогічну освіту)

Так

 

 

 

 

 

 

Четверг, 30.06.2022, 02:27
Вітаю Вас Guest

Категорії розділу

Оголошення [92]

Пошук

Статистика


Free website builderuCoz